Skip to main content

Skilsmisse

Barnefordeling og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte.

Ved et samlivsbrudd etter ekteskap reises en rekke spørsmål. De tidligere ektefellene får kanskje et behov for å avklare hvor barna skal bo fast, hva skjer med boligen og hytta, hvem skal ha de ulike eiendelene, og hva skjer med felles gjeld? Det er mange spørsmål en du må ta stilling til i forbindelse med separasjon og skilsmisse.

Skilsmisseoppgjør

Ved skilsmisse er det mange som har spørsmål knyttet til skilsmisse og økonomi. Ekteskapsloven inneholder regler og prinsipper for hvordan skilsmisseoppgjøret kan gjennomføres. Hvis dere er enige om hvordan formue og gjeld skal fordeles, kan dere gjøre det slik dere ønsker. Det er først når dere blir uenige at reglene i ekteskapsloven skal følges. Ektefeller har med andre ord stor grad av avtalefrihet.