Skip to main content

Priser

Veiledende timepris for advokat ligger mellom kr. 2000 – 2500 (eks MVA) avhengig av sakens art og kompleksitet. I enkelte tilfeller vil timepris kunne avtales både under og over veiledende timepris.

Det vil i de fleste tilfeller kreves innbetalt et forskudd. Størrelsen på forskuddet vil variere fra oppdrag til oppdrag.

Forsikringsdekning
De aller fleste gode innboforsikringer dekker advokatbistand. Det finnes også andre forsikringsordninger som kan dekke dine advokatkostander. Vi vil alltid undersøke om du kan få dekt dine kostander.

Fri rettshjelp
I noen saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette vil avhenge av sakstypen, og at du har inntekt og formue under lovbestemte grenser. Vi vil alltid undersøke om saken din er omfattet av ordningen for fri rettshjelp.

Straffesaker
I de fleste straffesaker vil man ha krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatbistanden.

Vi vil alltid avtale timesats og konkret hvilket arbeid som skal gjøres i saken på forhånd. Vi er her for din skyld-ikke omvendt.